Growing Nature Loving Kids


การปลูกฝังให้เด็กๆรักธรรมชาติ เป็นเหมือนของขวัญที่ผู้ใหญ่สามารถมอบให้โลกใบนี้ได้ เด็กที่เรียนรู้เรื่องธรรมชาติมาตั้งแต่เล็กๆจะมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ติดตัวไปโดยปริยาย แม้ว่าอนาคตเด็กอาจไม่ได้เติบโตไปเป็นนักธรรมชาติวิทยาหรือนักกีฏวิทยาก็ตาม แต่คงดีกว่าที่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็รู้จักปกป้องธรรมชาติ


  • ออกไปเดินเล่น ชมธรรมชาตินอกบ้านเท่าที่โอกาสจะอำนวย เพื่อฝึกเด็กให้สังเกต ต้นไม้ ก้อนหิน แมลง นก ดิน ทราย ทะเล ท้องฟ้า อากาศ ชี้ชวนให้เด็กชื่นชมความงดงามและคุณค่าของธรรมชาติ
  • ควรชวนเด็กๆคิดและถกเถียงถึงการกระทำของตนที่มีผลต่อธรรมชาติ เช่น ถ้าเราดื่มน้ำหวานไม่หมด แล้วเททิ้งลงในทะเล จะเกิดผลอย่างไรตามมา แค่น้ำหวานนิดเดียวเท่านั้นนะน้ำทะเลเยอะกว่ามากเลยจะเป็นอะไรไหมถ้าทิ้งทีละน้อยทุกคนจะเกิดอะไรขึ้น แล้วถ้าบางคนคิดว่าแค่นิดเดียว ไม่เป็นไรหรอก เลยทิ้งน้ำเสียสีดำๆแบบเยอะมากๆ จะเกิดอะไรขึ้น
  • เด็กอนุบาลเกือบทุกคนมักสนใจเรื่องราวของสัตว์และปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเด็กเริ่มขยายความสนใจจากเรื่องของตนเอง ครอบครัว บุคคลใกล้ตัว ออกไปสู่โลกที่กว้างไกลออกไปผู้ใหญ่สามารถใช้โอกาสนี้ชวนพูดคุย หาหนังสือสารคดี ภาพยนตร์สารคดีมาช่วยขยายประสบการณ์ได้
  • สนับสนุนให้เด็กมีโอกาสสังเกตการเจริญเติบโต หรือการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติแบบต่อเนื่อง เช่น ปลูกต้นไม้สังเกตหนอนที่กลายเป็นผีเสื้อ เฝ้าดูมดที่ทำรังใต้ดินเฝ้าดูกระรอกที่ทำรังบนต้นไม้
  • ทำกิจกรรมในธรรมชาติที่แตกต่างไปจากชีวิตประจำวันเท่าที่โอกาสจะอำนวย เช่น พายเรือ ขี่ม้า ตั้งแคมป์ เดินป่า ทำนา เล่นโคลน ดูนก ปลูกป่าชายเลน ปีนต้นไม้
  • ให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติใกล้ตัวเท่าที่เด็กจะทำได้ตามวัย เช่น รดน้ำต้นไม้ แยกขยะ
  • ชวนเด็กๆกินอาหารจากธรรมชาติสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กรู้จักจำแนกและเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ การกินอาหารจากธรรมชาติที่ไม่มีสารสังเคราะห์ ไม่มีสารแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีย่อมดีต่อสุขภาพมากกว่า
  • อ่านนิทานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สัตว์ ต้นไม้ ท้องทะเลนิทานส่วนใหญ่ที่เด็กชอบมักจะมีตัวละครเป็นสัตว์ซึ่งฉากในเรื่องก็จะเป็นสถานที่ธรรมชาติอยู่แล้วและเพื่อให้เด็กเกิดความประทับใจมากขึ้นควรพาเด็กๆออกไปสัมผัสสถานที่จริงที่ใกล้เคียงกีบในนิทาน เช่น ฉากในนิทานคือทะเล ก็ควรพาเด็กไปทะเล และพูดเชื่อมโยงกลับไปที่นิทาน
  • ชวนเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากธรรมชาติทั้งการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการสร้างสรรค์ (แต่ต้องไม่เป็นการทำลายธรรมชาติ)
Visitors: 23,550