เล่นวาดรูปบนกำแพง สนุกง่ายๆ แต่ได้ประโยชน์


 

กิจกรรมที่น่าสนุกอีกกิจกรรมหนึ่งเมื่อออกไปเล่นในสวน คือ การวาดรูปท่ามกลางธรรมชาติ ฟังเสียงนก สัมผัสสายลม ดมกลิ่นหอมของดอกไม้ ชมต้นไม้ใบหญ้า นั่งดูมดเดินแถวผ่านไป กิจกรรมเหล่านี้ช่วยปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับสุนทรียภาพ รู้จักสังเกต และใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
.
เมื่อเด็ก ๆ เติบโตมาถึงช่วงวัยหนึ่งก็จะอยากจะขีดเขียนอักษรหรือวาดลงบนพื้นที่ต่างๆ เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าเด็กเริ่มเรียนรู้ภาษามากขึ้น จากฟัง พูด เริ่มขยายไปสู่การอ่านเขียนแล้ว เราอาจพบว่าเด็ก ๆ เริ่มอยากขีดเขียนลงบนกำแพง ตู้เย็น โต๊ะ เก้าอี้ เพราะเด็ก ๆ ค้นพบว่าขนาดของพื้นที่เหล่านั้นเหมาะสมกับความสามารถและมุมมองที่เขามี การวาดบนกำแพง เป็นพฤติกรรมที่พบในเด็กทั่วโลก ราวกับว่าเด็ก ๆ มีพรสวรรค์ด้าน Graffiti อยู่ในตัว
.
หากที่บ้าน หรือ โรงเรียน พอจะมีผนังกำแพงว่าง ลองหาชอล์กสีมาให้เด็ก ๆ วาดรูปเล่น การวาดในกระดาษอาจไม่ท้าทายและไม่ตอบสนองพัฒนาการได้เท่ากระดานที่เป็นกำแพงใหญ่ เพราะผนังกำแพงมั่นคง ไม่เลื่อนไปมาเหมือนกะดาษ ทำให้เด็ก ๆ ควบคุมมือได้ง่ายขึ้น ขนาดของผนังที่ใหญ่กว่ากระดาษ ช่วยให้เด็ก ๆ ทรงตัวและเคลื่อนไหวอย่างอิสระ นอกจากนี้การมีพื้นที่พิเศษให้เด็กได้ขีดเขียน อาจช่วยลดการขีดเขียนในพื้นที่อื่น ๆ และได้พัฒนาความสนใจด้านนี้ไปได้โดยไม่ต้องถูกผู้ใหญ่ห้าม อุปกรณ์ในการเล่นก็ไม่สิ้นเปลือง เล่นได้นาน และเล่นได้หลากหลาย หากไม่อยากให้เด็ก ๆ เล่นชอล์ก หรือ ไม่สะดวกที่จะจัดเตรียมกำแพงให้เด็กๆขีดเขียน ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากกว่านั้น นั่นคือ ใช้แปรงทาสีใหญ่ ๆ หรือพู่กันใหญ่ ๆ ระบายกำแพงหรือพื้นด้วยน้ำ ตอนระบายส่วนที่เปียกจะเห็นเป็นสีหนึ่ง เมื่อแห้งแล้วก็จะหายไป

การเล่นวาดรูปในสวน ช่วยพัฒนาทักษะ EF ได้อย่างดี

การจำเพื่อใช้งาน   -  จำวิธี รูปแบบ เทคนิค ลักษณะของเส้น รูปร่าง จากการลงมือทำด้วยมือจริงๆ  สังเกตสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ จดจำ และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ

การยั้งคิดไตร่ตรอง –  ยับยั้งชั่งใจคุมตัวเองให้ได้ว่าจะวาดอยู่ในขอบเขตของกระดานเท่านั้น  ไม่ขีดเขียนบนฝาผนังในห้องรับแขก หรือ พื้นที่ที่ไม่อยู่ในข้อตกลง

การยืดหยุ่นความคิด – เมื่อเจออุปสรรคระหว่างวาด เช่น กะระยะไม่ถูก วาดตกขอบ ก็รู้จักหาวิธีวาดใหม่  เมื่อไม่พึงพอใจในผลงานก็ทำใหม่ ไม่ล้มเลิกง่ายๆ

การจดจ่อใส่ใจ – ไม่เสียสมาธิไปจากการขีดเขียนตรงหน้า เช่น แม้จะได้ยินเสียงเด็กขี่จักรยานอยู่นอกรั้ว  หันไปมอง  แล้วกลับมาที่การเล่นของตนต่อได้

การควบคุมอารมณ์ – รู้จักควบคุมตนเอง  ไม่วาดภาพออกไปนอกเขต ไม่โวยวายเมื่อมีคนมาร่วมวาดด้วย

การติดตามประเมินตนเอง – รู้จักย้อนมาดูผลงานของตนเอง  และของคนอื่น  อาจนำวิธีการของคนอื่นมาเป็นพื้นฐานในการทำงานครั้งต่อไป

การริเริ่มลงมือทำ – อยากวาด อยากระบายสี ก็ทำเลย  มั่นใจที่จะทำอย่างอิสระและไม่เหมือนใคร

การวางแผนจัดระบบ – รู้จักวางแผนก่อนจะวาด เช่น เดินหาชอล์ก  คิดก่อนว่าจะเริ่มวาดจากตรงไหน  หรือ เมื่อวาดล้นขอบไปแล้วก็หาพื้นที่ใหม่ในขอบเขต

การมุ่งเป้าหมาย –  ตั้งเป้าหมายว่าจะวาดก็ทำได้สำเร็จ
.
วันที่อากาศดี ชวนเด็กๆไปเล่นในสวนกันเถอะ

Visitors: 23,911