เล่นเรียงลำดับ เล่นจัดหมวดหมู่

    การคิดอย่างมีเหตุผลสามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่ก่อน 3 ขวบ อันที่จริงเด็กเรียนรู้การคิดอย่างมีเหตุผลมาแล้วจากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับบุคคลในครอบครัวที่มีการเล่นและพูดคุยด้วย   

คุณครูและคุณพ่อคุณแม่สามารถพัฒนาทักษะนี้ผ่านการเล่นได้   แค่เพียงนำของทุกอย่างที่พอจะหาได้ง่ายๆในบ้านมารวมกัน  เช่น  ช้อน แก้ว ถุงเท้า กางเกง รถคันเล็กๆ บล็อกพลาสติก โมเดลสัตว์ ฯลฯ  แล้วหากล่องที่ไม่ใช้แล้วมาสัก 2-3 ใบ   ให้เด็กจัดหมวดหมู่ตามความคิด ความรู้สึกและความเข้าใจของเด็ก   เด็กบางคนอาจจำแนกตามสี ขนาด รูปทรง  หรืออาจจะเป็นจำแนกตามประเภท  เช่น เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร  เสื้อผ้า ของเล่น 

เมื่อจัดหมวดหมู่เสร็จแล้ว  อย่าลืมถามเด็กว่าเพราะเหตุใดจึงจัดหมวดหมู่อย่างนั้น  เพื่อให้รู้ถึงความคิดของเด็ก  เหตุผลนั้นอาจไม่ตรงกับที่ผู้ใหญ่คิด  ทั้งยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขอเพียงสมเหตุสมผลในมุมมองของเด็กและเด็กสามารถอธิบายได้ก็ถือว่าใช้ได้   สามารถเปลี่ยนโจทย์ไปได้เรื่อยๆ  การเล่นจัดหมวดหมู่แบบนี้ช่วยฝึกเด็กในเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี   ทั้งยังรู้จักคิดยืดหยุ่นด้วย

ส่วนการจัดลำดับมีความสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนจัดระบบชีวิตในภายภาคหน้า   มีส่วนช่วยในเรื่องทักษะการอ่านเริ่มแรก   เพราะการจัดลำดับ  เป็นการทำสิ่งต่างๆเป็นขั้นตอนและเป็นแบบแผน   เด็กๆสามารถเล่นเรียงลำดับได้จากหลายกิจกรรม  เช่น  เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ในนิทาน  เรียงลำดับภาพกิจวัตรเพื่อวางแผนว่าจะทำอะไรก่อนหลัง   

 

Visitors: 23,554