ไม่ต้องห่วง..ถ้าเด็กขี้หวง


  ช่วงเวลานี้เด็กจะเริ่มมีประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองผ่านการแสดงความเป็นเจ้าของเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงปลอดภัย   การสนใจแต่ตัวเองในวัยนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณว่าโตขึ้นจะกลายเป็นผู้ใหญ่เห็นแก่ตัว หลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วเด็กจะแสดงความเคารพต่อผู้อื่นได้เอง  เพราะเด็กจะมีภาพตัวตนที่ชัดเจน  จนอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมของเขา   ในทางกลับกัน  เด็กที่ถูกบังคับให้แบ่งก่อนเวลาอันควรอาจกลายเป็นผู้ใหญ่ที่หวงของและเห็นแก่ตัว   

องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจึงกล่าวว่าการแสดงความเป็นเจ้าของคือพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้     แต่ผู้ใหญ่ก็จำเป็นต้องฝึกหัดขัดเกลาให้เด็กก้าวผ่านพัฒนาการนี้ไปได้ด้วยดี   เช่น

- เน้นย้ำในสิ่งที่เป็นของเด็ก

- ตั้งข้อจำกัดว่าสิ่งใดเป็นของเด็ก และ สิ่งใดที่ไม่ใช่

- บอกให้เด็กรู้จักเคารพผู้อื่น  เช่น  แลกของเล่นกัน

- มีพื้นที่ที่เด็กเป็นเจ้าของได้ เช่น เก้าอี้  ที่นอน  ห้อง

- ต้องช่วยเด็กปกป้องสิทธิของตน เช่น ถ้าถูกแย่งของไปต้องจัดการช่วยนำมาคืนหรือหาชิ้นใหม่ให้   อย่าบังคับให้เด็กต้องแบ่งหรือถูกแย่งตลอดเวลา

- อนุญาตให้เด็กเป็นเจ้าของบางสิ่งชั่วคราว  และ ให้เกิดความเข้าใจว่าของบางอย่างเป็นของสาธารณะที่เราไม่อาจเป็นเจ้าของตลอดเวลาได้ เช่น  นั่งชิงช้าและแกว่งไปมา 10 ครั้ง แล้วเปลี่ยนให้คนอื่นเล่นบ้าง

- ถ้าทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม  เด็กต้องมีอุปกรณ์ของตนเอง  เพื่อเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นทีละน้อย

- อย่ากังวลกับการที่เด็กหวง หรือ แย่ง

- เมื่อเด็กแบ่งปัน หรือ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ต้องรีบส่งเสริมทันที  

ในทุกช่วงของพัฒนาการ มักจะมีช่วงหนึ่งที่ดูเหมือนจะคล้ายเป็นปัญหา เป็นอุปสรรค หรือ ดูถดถอย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  หากเข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัย  ส่งเสริมอย่างเหมาะสม  ช่วงเวลาที่ดูเป็นปัญหานั้น  จะกลับกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมและก้าวหน้า

                                                                                                                          

 

 

Visitors: 22,565